THUISZORG VAN DE ZORGVERLENERSU heeft thuiszorg nodig

Volantis in zorg is een jonge organisatie die dichtbij haar cliënten staat en werkt met kleine buurtteams,  zodat u veelal de zelfde gezichten zult zien.  Alle verzorgenden en verpleegkundigen zijn opgeleid om te werken met diverse hulpmiddelen zodat u zoveel mogelijk uw eigen regie behoudt. Waar nodig bieden wij u hulp en ondersteuning. Tevens handelen wij volgens het principe 'zorg voor de mantelzorger', d.w.z. dat wij kijken met de cliënt en mantelzorger of  draagkracht en draaglast van de mantelzorger in evenwicht blijft. Waar nodig ondersteunen wij ook hier weer. 

Wij zijn een organisatie die bestuurd wordt door zorgverleners en geen management lagen kent. Op deze manier hebben wij afscheid genomen van overbodig papierwerk, waardoor er meer tijd is voor u. 

VIZ heeft een team speciaal voor cliënten die in een palliatieve fase terecht komen en is partner van het palliatief netwerk Groningen.

Wilt u meer weten, kennis maken, of zich aanmelden?  Bel ons op werkdagen tussen 11:00 en 17:00 

op het nummer 050-8539220. 

Duurzaamheid bij Volantis in zorg

Volantis in zorg is zich bewust van de noodzaak om  duurzaamheid na te streven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft invloed op diverse onderdelen van de organisatie en vraagt een “nieuwe” en “groene” manier van denken en handelen. Duurzaamheid binnen de thuiszorg is te verdelen in een aantal onderdelen.

Duurzaamheid in middelen

Wij maken gebruik van een kantoor, waarbij de doelstelling is zo 'groen' en 'duurzaam' mogelijk te werken.  Afval wordt gescheiden, verlichting is automatisch geregeld door middel van bewegingssensoren, inktcartridges worden apart ingezameld en er zijn zonnepanelen geplaatst. De thermostaat heeft een timer en iedere werkplek een eigen thermostaat. Op het kantoor wordt er geen gebruik gemaakt van wegwerp plastic. Volantis in zorg werkt zoveel mogelijk digitaal en probeert waar mogelijk papier te sparen.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen betekent ook het duurzaam inzetten van medewerkers; zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. De nieuwe term is ook wel ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met aandacht voor diverse doelgroepen. Zo investeren we in de ontwikkeling van de werknemers en voeren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek uit.

Vertrouwenspersoon

Valt u onder de WLZ Zorg & Dwang, en voelt u de behoefte om een cliënt vertrouwenspersoon te hebben? Dan bent u in de provincie groningen aangewezen tot Quasir. Hier onder vindt u de link naar de website van Quasir.

https://quasir.nl/vertrouwenspersonen/

Zorg inkopen

Wilt u zelf u zorg inkopen middels PGB? of wilt u privé zorg inkopen? Download hier dan de tarieven met begeleidende brief.


 


Privacy beleid

Bij VIZ respecteren wij u (online-)privacy, daarom hebben ons privacy beleid voor u laten vast leggen, klik daar voor op de onderstaande link.

in het privacybeleild vindt u o.a.:  Welke persoonsgegevens worden vastgelegd, wie er inzage heeft in uw gegevens, welke invulling wij geven aan geheimhouding, het bewaartermijn van uw gegevens, beleid mbt inzage dossier, hoe gehandeld wordt bij een datalek en de bezwaarmogelijkheden.

Privacy-beleid
Privacy-beleid
Privacybeleid (1).pdf (314.81KB)
Privacy-beleid
Privacy-beleid
Privacybeleid (1).pdf (314.81KB) 


Klachten en geschillen

Ondanks onze inspanningen om u naar wens en behoefte van goede zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.  Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficiënt te kunnen behandelen presenteren wij u een klachten en geschillen regeling met de daarbij behorende klachtenprocedure.

Meld uw klacht!

Als u een klacht heeft, dan kunt u deze bespreken met uw contactpersoon binnen VIZ. Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan het bestuur van VIZ.  Mocht dit ook niet leiden tot een (volledige) oplossing, dan kunt u uw klacht/geschil voorleggen aan Klachtenportaalzorg, vanaf 1 januari 2024 zal dit over gaan naar quasi, waar wij bij zijn aangesloten.

Voor de volledige klachtenprocedure, klik op de link hieronder:

 

  2020%20Klachtenreglement%20KPZ%20Wkkgz.pdf.     Open het bestand hiernaast voor de klachtenregeling tot 31 december 2023

klachtenregeling%20quasir.pdf  Open hier de klachten regeling vanaf 1 januari 2024
E-mailen
Bellen
Map
Info