THUISZORG VAN DE ZORGVERLENERSDoelgroep in de wijk

Stichting Volantis in zorg (VIZ)  levert zorg aan cliënten in de wijk boven de 18 jaar. Dit kan binnen de ZVW, WLZ en WMO. Wij richten ons op clienten met de volgende zorgvragen:

  • Cliënten die chronisch ziek zijn.
  • Cliënten die revalideren aan huis.
  • Cliënten die terminaal zijn.
  • Cliënten met intensieve zorg aan huis.
  • Cliënten die jong dementerend zijn.
  • Cliënten met niet aangeboren hersenletsel .

Daarnaast is VIZ bij meerdere projecten in de wijken betrokken. Veelal zijn dit projecten die georganiseerd worden vanuit vrijwilligers en gemeenten. VIZ vindt het belangrijk om juist met hen contact te hebben, zij bieden namelijk activiteiten maar ook ondersteuning in de wijk. 

Zorgverzekeringswet (ZVW)

U kunt zorg krijgen vanuit de ZVW. Dit betekent dat uw zorgverzekering de kosten vergoed. Dit is een volledige vergoeding en gaat niet af van uw eigen risico. De wijkverpleegkundige voert een indicatie gesprek met u en bepaalt zo, samen met u, uw zorg.

Wet langdurige zorg (WLZ)

U kunt zorg krijgen van uit de WLZ bij VIZ. 

U heeft daarvoor een indicatie nodig, deze indicatie wordt gesteld door medewerkers van het CIZ. Wij kunnen dit voor u aanvragen, maar u kunt dit ook zelf aanvragen bij het betreffende zorgkantoor in uw provincie.  Voor de WLZ is er een eigen bijdrage. Deze wordt door het CAK gesteld op basis van uw inkomsten.

Binnen de WLZ levert VIZ overbruggingszorg of intensieve zorg thuis. Concreet houdt dit in dat VIZ enkel wijkverpleging heeft en geen instelling heeft waarin u kunt worden opgenomen.

 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

Het WMO is voor meerdere zaken verantwoordelijk. VIZ levert binnen het WMO schoon en leefbaar wonen en hulp/ondersteuning. Vraag uw wijkteam of gemeente over de mogelijkheden in uw regio. Komt u er niet uit? bel ons gerust, dan helpen wij u. 

De maximale bijdrage van schoon en leefbaar wonen en hulp/ondersteuning is maximaal 19 euro per maand.


 

Onafhankelijk client ondersteuning in uw wijk

Iedereen heeft recht op onafhankelijke cliënt ondersteuning, voor als u nog een keuze moet maken in uw zorg, of als u juist al in zorg bent en met vragen zit.

In de gebieden waar VIZ zit biedt o.a. stichting MEE en Stichting Pelita onafhankelijke clientondersteuning. 

Stichting Pelita is een landelijke doelgroep expert organisatie die zich sinds 1947 inzet voor Indische en Molukse oorlogsgetroffenen  (Japanse bezettingstijd in WOII en de dekolonisatie periode) uit voormalig Nederlands Indië. Stichting Pelita helpt sinds 2018 deze ouderen met een 'Brug naar Zorg' door  context gebonden en cultuur sensitieve cliëntondersteuning  WMO. Zie ook de website door op de onderstaande knop te drukken.

Of neem contact op met de regio coördinator Pelita Noord Nederland Theo Boiten, tel. 06-13521353.


Klik hieronder om gelijk naar de website van Stichting MEE te gaan, of kijk op de website van uw zorgkantoor voor de andere onafhankelijke clientondersteuners in uw regio.
E-mailen
Bellen
Map
Info