Wijkzorg van zorgverleners

Hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.Wat is jullie werkgebied?
-Groningen-stadWat is jullie doelgroep?
Chronische-zieken(volwassen), en geriatrische zorgvragers die met onze ondersteuning thuis willen blijven wonen, of thuis behandeld willen worden.  Voldoen jullie aan de wkkgz?
Ja, wij zijn aangesloten bij een geschillen-commissie en elke client krijgt bij in zorg treding, of desgevraagd, de klachtenprocedure.Hanteren jullie de meldcode voor huiselijk geweld/ oudere-mishandeling?
Ja, elke medewerker is op de hoogte van deze meldcode, wij nemen ons signalerings en tevens meldplicht zeer serieus. Tevens hebben wij een aandacht functionaris huiselijk geweld voor het vroegtijdig signaleren van mishandeling. Voldoet jullie ECD aan de te verwachten veiligheid, met oog op bescherming van persoonsgegevens?
Ja, wij gebruiken het Nedap ONS systeem. Dit is een gekwalificeerd systeem waar wij tevens de planning en de facturatie naar de zorgverzekeraar in laten verlopen. Uw gegevens worden dus enkel in dit systeem gebruikt. Dit systeem is o.a. Beveiligd door een tweestaps-verificatie. Alleen zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn, en die u ontmoet heeft, kunnen uw gegevens in zien. Binnen welke tijden leveren jullie zorg?
Wij werken 24uur per dag 7dagen per week.Voldoen jullie aan de zorggouvernance-code?
Ja, ook als kleine instelling voldoen wij aan de code.Onder welk domein leveren jullie zorg?
Alleen onder de ZVW.E-mailen
Bellen