THUISZORG VAN DE ZORGVERLENERS



Welkom bij Stichting Volantis in zorg

Thuiszorgorganisatie Volantis in Zorg is in 2019 gestart in Groningen en is daarna snel uitgebreid naar de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe.

Wij zijn een ambitieuze organisatie waarbij een verpleegkundige aan de top staat en de raad van toezicht is gevuld met medisch specialisten. Dit allemaal met de visie ‘het roer moet om’.

VIZ is namelijk van mening dat het tijd wordt dat de zorgprofessionals weer aan dat roer komen te staan, met als doel een goede kwaliteit aan zorg leveren. 

 Zo zet VIZ onder andere in op een hoge mate van intercollegiaal overleg, professionaliteit en goed werkgeverschap.   

 Wij houden onze website graag simpel en overzichtelijk voor u, net als onze werkwijze. Maak in het menu de keuze die op u van toepassing is, of ga naar contact en neem direct telefonisch contact met ons op.

 

Kijk ook op Zorgkaart Nederland om te zien hoe clienten ons beoordelen:


 

Zorgkaart Nederland


 

Onze missie is:  

Cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen, zodat de cliënt zich veilig voelt en zorg naar wens krijgt.

Onze visie is:  

De medewerkers van Stichting Volantis in zorg hebben hart voor de wijkverpleging. Zij zetten de behoeften van de cliënt centraal en stemmen, in samenspraak met de cliënt en mantelzorger, de inhoudelijke zorg hierop af.  

Wij hebben geen blauwdruk voor zorg, elke cliënt heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen visie op zijn of haar leven.   

Zusters & Broeders 

Volantis in zorg heeft onder de noemer ‘Zusters&Broeders’ nog een extra missie en visie specifiek voor het zorg personeel. Wij gaan er vanuit dat zorgpersoneel maximaal gefaciliteerd en gewaardeerd moet worden. Zo kunnen zij excelleren in dit prachtige vak. Als de zusters & broeders gelukkig zijn, heeft dit direct zijn weerslag op de cliënt-tevredenheid!  

Tevredenheid bij zusters & broeders staat bij ons dus hoog in het vaandel! 

Een eerste indruk

Zorgkaart Nederland geeft al een goede weergave hoe clienten onze zorg ervaren. Echter, als u nog meer wilt komen te weten over onze zorginstelling, lees dan hieronder het artikel die 'de Bijblijver' (seniorenkrant in Leek) in oktober 2020 over ons heeft geschreven.



 

VOLANTIS 1.pdf (1.47MB)
VOLANTIS 1.pdf (1.47MB)

thuiszorg


 





E-mailen
Bellen
Map
Info